Przysięga małżeńska

Przysięga małżeńska

Niewątpliwie jedną z najważniejszych chwil podczas zawierania małżeństwa jest moment historycznej i symbolicznej przysięgi.

To małżeńskie przyrzeczenie ma różną formułę, zaleznie od miejsca, w którym zawierane jest małżeństwo. W kościele katolickim przyszli nowożeńcy ślubują sobie słowami:

Ja … (tu imię Pana Młodego) biorę sobie Ciebie … (tu imię Panny Młodej) za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”

Natomiast podczas małżeństwa zawierango w Urzędzie Stanu Cywilnego przysięga brzmi nieco inaczej:

“Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (tutaj pada imię Panny Młodej lub Pana Młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

Niezależnie jednak od miejsca, w którym decydujemy się usankcjonować związek małżeński, zarówno ksiądz jak i urzędnik po wygłoszeniu przysięgi traktują Państwa Młodych jako parę, która z godnie z prawem zawarła małżeństwo. Przysięga małżeńska jest przecież zwyczajowym, wzajemnym zobowiązaniem,które wyraża szczere uczucie i obowiązki, jakie wynikają z decyzji zawarcia małżeństwa. Sakramentalne “TAK” jest więc traktowane jako swego rodzaju podpis pod “umową”, zawiązaną pomiędzy Panem Młodym a Panną Młodą.

Równie ważnym i symbolicznym elementem zawierania ślubu są oczywiście obrączki. Zwyczaj wzajemnego zakładania sobie obrączek przez Państwa Młodych wywodzi się z Rzymu, gdzie w starożytności pierścienie traktowane były jako symbol przywiązania i oddania.

Zależnie od osobistych upodobań i gustów, wybrać możemy obrączki gładkie lub specjalnie na tę okazję grawerowane, zawierające na przykład datę ślubu lub dedykację dla przyszłego współmałżonka. Należy jednak pamiętać, że o ile wybierać obrączki należy wspólnie, to ich finalny zakup należy według tradycji do obowiązków Pana Młodego.

Obrączki wkłada się na serdeczny palec współmałżonka bezpośrednio po wygłoszeniu przysięgi małżeńskiej, co przesądza o niezwykle symbolicznym charakterze i wydźwięku tychże pierścionków. Złote bądź srebrne krążki mają bowiem za zadanie scementować nowy związek i zapewnić mu wieczne szczęście.