Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

[mc4wp_form id="5"]

Formalności i opłaty ślubu cywilnego

By Posted on 2 m read

Kiedy para zdecyduje się na to, by zostać małżeństwem i wybierze ślub cywilny, powinna zdawać sobie sprawę z faktu, jakie formalności ją czekają oraz z jakimi opłatami musi się liczyć. Wyjaśniamy zatem obie kwestie.

Kwestie formalne

Najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem ślubu (z doświadczenia par wynika jednak, że to wyprzedzenie trwa około pół roku) zakochani udają się do Urzędu Stanu Cywilnego, by ustalić termin. Muszą mieć z sobą dowody osobiste, a także odpisy skrócone aktów urodzenia – i to wszystko, gay mamy do czynienia z panną i kawalerem.

Nieco więcej dokumentów donieść należy w przypadku osób, które były już w związku małżeńskim, lecz ich współmałżonkowie zmarli (potrzeby jest odpis skrócony aktu zgonu) albo wzięli z nimi rozwód (wówczas niezbędny okaże się odpis skrócony aktu ślubu wraz z adnotacją na temat rozwodu).

Odpis skrócony aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem potrzebny zaś będzie w przypadku obcokrajowców, ponadto muszą oni paszportu, postanowienia sądu rodzinnego, a także zaświadczenia o zdolności prawnej do wstąpienia w związek małżeński.

Ile trzeba zapłacić?

Opłata skarbowa za sporządzenia aktu małżeństwa wynosi w naszym kraju 84 złote. Ponadto mamy do czynienia z obligatoryjną opłatą za każdy opis dokumentu (jest to 22 złote). 38 złotych zapłaci natomiast obcokrajowiec za wydanie zaświadczenia o jego zdolności prawnej do wstąpienia w związek małżeński.

Gdyby para chciała wziąć ślub na mniej niż miesiąc przed zgłoszeniem się do urzędu, uiszcza opłatę – 39 złotych. Kolejną nadobowiązkową (ale nierzadko w dzisiejszych czasach ponoszoną) opłatą jest 1000 złotych. Tyle kosztuje bowiem swego rodzaju przeniesienie uroczystości do miejsca innego niż Urząd Stanu Cywilnego. Jest to zwykle plener, właśnie w takich pięknych okolicznościach przyrody szereg par ma dziś zamiar wziąć ślub cywilny.